Aftalebetingelser mellem enkeltarrangør og foreningen ”Skælskør år2000”

  1. Skælskør år2000 påtager sig det overordnende økonomiske ansvar for hele arrangementet ”Den kulturelle folkefest”.
  2. Eventuelle udgifter til enkelte aktiviteter dækkes kun af Skælskør år2000 i henhold til skriftlig aftale.
  3. Skælskør år2000 opstiller salgsboder til øl og vand med videre på de enkelte pladser for arrangementer.
  4. Skælskør år2000 bemander disse boder og sørger for alt praktisk i forbindelse med salg af ovennævnte karakter.
    Dette betyder, at Skælskør år2000 har alt salg i forbindelse med lukkede arrangementer, med mindre andet er nævnt i skriftlig aftale.
  5. Efter aftale med Skælskør år2000 er der dog mulighed for salg af egenproduktion, hvor eventuelt overskud tilfalder producenten.
  6. Med mindre andet er aftalt indebærer aftalen, at der er aktivitet på din stand/plads i folkefestens officielle åbningstider. Det er for at sikre, at der ikke er tomme huller, så gæsterne går forgæves.

I øvrigt:

Har du spørgsmål eller kommentarer vedrørende dit arrangement, så henvend dig til

John Jacobsen
e-mail: kontakt@ar2000.dk

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev