Historien

Ved overgangen til et nyt årtusinde…

Med udspring i den følelse af højtid på grund af det, der afsluttes – og spænding på grund af det, der skal til at begynde ved overgangen til det nye årtusinde, dannedes “År 2000 Gruppen” i Skælskør med det formål at arrangere en folkefest, der kunne markere årtusindeskiftet med manér, og måske på længere sigt skabe grobund for en årlig kulturel folkefest i Skælskør Kommune. En fest, der med traditioner side om side med tanker på tværs og nyskabelser kan komme til at række langt ind i det nye årtusinde til glæde for både aktive – og passive deltagere fra hele Skælskør kommune. Med sit indhold af mange, forskelligartede arrangementer, skulle folkefesten også meget gerne kunne friste deltagere fra en stor radius udenom Skælskør.

Initiativtagerne bag “År 2000 Gruppen”

Som udgangspunkt bestod “År 2000 Gruppen” af repræsentanter fra “Skælskør Handelsstandsforening”, “Kulturelt Samråd” og “Skælskør Turisme” med sekretariatsfunktion fra “Skælskør Kommune” – en gruppe, der omkring et vellykket “Middelalder-arrangement” i august 1999 udvidedes med personer fra bl.a. “Skælskør Kunstforening”, “Skælskør Folkemusikforening”, “Skælskør Museumsforening”, “Skælskør Gruppen” og “Skælskør Bibliotek”. Med denne brede kulturelle repræsentation fra lokalsamfundet opstod ideen til ikke blot et enkeltstående arrangement men til en årlig kulturel folkefest, med foreningen “År 2000 Gruppen” som initiativtager og koordineringsgruppe.
På den stiftende generalforsamling valgte forsamlingen “Skælskør år 2000” som navn til den koordinerende forening.

Kom frit frem

Dagligdagen stiller store krav til børn og voksne både i skolelivet, i arbejdslivet og i fritiden – alt sammen noget, der giver gode udfordringer, men som også rummer en fare for, at vi i stadig højere grad vælger ikke at engagere os i det lokale foreningsliv, fordi det kræver både tid, overskud og personligt engagement.
Når “År 2000 Gruppen” har valgt at involvere både børn og voksne – enten som enkeltpersoner eller som repræsentanter fra det lokale foreningsliv i Skælskør Kommune – til deltagelse i tredagesarrangementet, så er det for at styrke den enkelte borgers mulighed for at være aktiv med mange samarbejdspartnere i sin egen kommune og have mulighed for at komme frit frem med gode ideer, se dem gro for til sidst at komme til udførelse. Og når dagene kommer, så er det en af de helt store oplevelser, at se det hele udfolde sig til stor fornøjelse for både de implicerede og for tilskuerne. Det er altid godt at blive en “aha-oplevelse” rigere, hvis oplevelsen bunder i personligt engagement og samarbejde. Og det forhøjer i høj grad glæden ved at bo i sit lokalsamfund, at opnå et flot resultat sammen med “naboen”.

Hver fugl synger med sit næb
– og så danner vi et kor

Alle foreninger eller enkeltpersoner kan naturligvis ikke bidrage med lige store arrangementer – eller med lige megen hjælp under festlighederne, men det er netop et af idégrundlagene bag folkefesten, at alle kan deltage med lidt eller meget. Nogle foreninger kan måske magte de store arrangementer, mens andre f.eks. kan yde praktisk hjælp, hvor dette er tiltrængt. Og praktiske opgaver, ja, dem bliver der mange af i løbet af weekenden.
På det første møde, hvor “År 2000 Gruppen” havde indbudt foreningerne i Skælskør Kommune, enkeltpersoner – børn og voksne, ja, kort sagt alle! – viste det sig, at interessen var meget stor, og at mange foreninger allerede havde udtænkt meget gode ideer til deres deltagelse i folkefesten. Ideerne repræsenterede en mangfoldighed af forskelligartede indslag, og der opstod ideer til samarbejde på kryds og tværs imellem foreningerne – folkeånden var tilstede, og det bliver et brag af en folkefest!

Økonomi

Når festen skal udgøres af store og små arrangementer imellem hinanden, så vil der være indslag, som foreningerne selv kan afholde økonomisk samtidig med, at der også vil og skal være arrangementer, der ikke alene kan finansieres af foreningerne. Det falder fint i tråd med intentionerne om, at folkefesten også skal indeholde arrangementer, der kan virke tillokkende på turister. “Skælskør År 2000” er både praktisk – og økonomisk koordineringsgruppe for festlighederne, og det er her foreningerne kan ansøge om økonomiske midler til afholdelse af arrangementer, de ikke selv kan stå for økonomisk. Således bliver et evt. økonomisk overskud fordelt til foreningerne efter de ansøgninger, der er kommet til “Skælskør År 2000”.

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev