Skælskør år 2000 persondatapolitik

Indsamling af personoplysninger

Når Skælskør år 2000 indsamler og behandler persondata, er det altid inden for persondatalovens og persondataforordningens bestemmelser. Skælskør år 2000 behandler ikke persondata til andre formål end de, som anses relevant for foreningens drift. Vi opbevarer derfor kun persondata, der anses for relevant enten driftsmæssigt eller i historisk henseende.

Når du kontakter Skælskør år 2000

Når du tager kontakt til Skælskør år 2000 gennem eksempelvis e-mail, vil dine oplysninger blive gemt, hvis det anses som relevant for driften på Skælskør år 2000. Et eksempel kunne være, at dine personoplysninger bliver gemt i forbindelse med et specifikt event. Ønsker du, at vi ikke opbevarer dine oplysninger, skal du huske at informere os om dette.

Sikkerhedspolitik vedr. behandling

Hos Skælskør år 2000 har vi udarbejdet en nogle arbejdsprocedurer, der sikrer beskyttelsen af personlige oplysninger. Persondata er på Skælskør år 2000 altid forsvarligt. Vi tilstræber på denne måde at leve op til almene sikkerhedsstandarder samt efterleve persondatalovens og persondataforordningens bestemmelser.

Dine rettigheder

Når vi indsamler oplysninger om en person, har vedkommende ret til at få indsigt i de indsamlede oplysninger.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling samt få rettet, korrigeret eller slettet personoplysninger, hvis dette findes nødvendigt.
Ved spørgsmål rettes kontakt til kontakt@ar2000.dk

Klage til Datatilsynet

Hvis du ønsker at klage over Selskabets behandling af dine oplysninger, skal dette ske til Datatilsynet. Nærmere information herom kan findes på www.datatilsynet.dk og der kan rettes henvendelse på e-mailadressen dt@datatilsyndet.dk

Cookies

Vi opsamler ikke Cookies på vores hjemme.

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev