Referat – Konstituerende bestyrelsesmøde

29. januar 2021

27. januar 2021 kl. 20.00 på whereby.com/nordiccustommade

1. Konstituering af bestyrelsen

Formand: John
Næstformand: Robert
Kasserer: Britt
Sekretær: Linda
Medlem: Kristian

2. Øvrigt

Økonomi/regnskab

Vi hyrer et eksternt firma ind til at stå for regnskab mm.
Britt bliver tovholder og aftaler selv med firmaet hvordan de fordeler opgaverne.

John og Britt får snarest kontaktet banken.

E-mail

Der forefindes i dag en kontakt@ar2000.dk – denne bliver viderestillet til John.

Linda får oprettet følgende ekstra mailadresser:

kasserer@ar2000.dk (Britt)
bilag@ar2000.dk (e-conomic)

E-boks

Robert bliver ansvarlig for foreningens e-boks.

Erhvervsforeningen / morgenmøde

Linda deltager.

3. Næste møde

Næste møde afholdes torsdag d. 4. februar kl. 19.00 på https://whereby.com/nordiccustommade

Nyhedsbrev