Generalforsamling 2021

11. januar 2021
I indbydes hermed til årets ordinære generalforsamling i Skælskør år 2000
i følge vedtægterne onsdag den 27. januar kl.19.00
Grundet corona restriktioner har vi besluttet at afholde generalforsamlingen virtuelt på https://whereby.com/nordiccustommade 
 
Evt. forslag til ændringer til vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde skriftligt og senest 8 dage før.

Dagsordenen

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af 2 stemmetællere.
 3. Bestyrelsen aflægger beretning.
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. På valg er:
  1. Bestyrelsesmedlemmer
  2. Suppleanter
  3. Revisorer
  4. Revisorsuppleant
 8. Eventuelt
Nyhedsbrev